» Jamón a těhotenství

Zdá sa, že si v dnešnej dobe nikto z nás nemôže byť úplne istý tým, že neotehotnie, ako dokazuje prvý tehotný muž Thomas Beatie. Keďže je tradične konzumácia jamónu v tehotenstve považovaná za rizikovú kvôli toxoplazmóze, zhrnuli sme pre vás niekoľko najnovších vedeckých poznatkov týkajúcich sa tohto problému.

Toxoplazmóza a dĺžka zrenia

Keďže sa parazit spôsobujúci toxoplazmózu môže vyskytovať v mäse, ktoré nebolo tepelne spracované pri teplote presahujúcej 72 °C alebo nebolo zmrazené pod teplotu -20 °C, tradične sa neodporúča konzumácia sušených mäsových výrobkov tehotným ženám. Najnovšia rozsiahla štúdia Andalúzskeho technologického centra (TEICA) publikovaná v októbri roku 2012 však ukázala, že vzhľadom na životný cyklus parazita, ktorý dokáže prežiť mimo svoj prirodzený habitát maximálne jeden rok, je jamón s dlhším zrením ako 17 mesiacov 100 % odporúčaný tehotným ženám ako potravina s 0 % rizikom. Závery štúdie boli uznané Španielskou gynekologickou spoločnosťou (SEGO), ktorá na jednej strane vypracovala na základe štúdie stručný dokument, ktorý má slúžiť ako návod pre tehotné ženy a na druhej strane zoznámila s novými odporučeniami všetkých profesionálnych členov spoločnosti. Môžeme zhrnúť, že sa tak tehotenstvo zásluhou vedcov zo spoločnosti TEICA stalo ideálnou životnou fázou pre degustáciu tých najkvalitnejších a najvyzretejších jamónov. Riaditeľ TEICA Juan Carlos Racero navyše upozorňuje, že štúdia je vynikajúcou správou nielen pre tehotné ženy, ale aj pre ich najbližšie okolie, ktoré v snahe nerobiť svojim tehotným blížnym chute, maškrtilo jamón potajomky za zatvorenými dverami alebo sa solidárne po celú dobu tehotenstva zdržalo konzumácie úplne..

Toxoplazmóza a soľ

Vedľa efektu času zrenia na toxoplazmózu existujú tiež štúdie skúmajúce možnosť prežitia parazita v slanom roztoku. Štúdia tímu vedcov z výskumného pracoviska v Marylande ukázala, že parazit nie je schopný prežiť v slanom roztoku s väčšou koncentráciou ako 0,85 % (koncentrácia v jamóne je 4 – 5 %) dlhšie ako 56 dní. Ďalšia štúdia ukazuje, že surové mäso napustené 1,4 % roztokom soli zabíja parazita najneskôr do 8 hodín.